Privacy en zekerheid

Privacy en zekerheid

Als we de gegevens van uw bestuurderskaart en tachograaf uitlezen en bewaren, moet u er vanuit kunnen gaan dat de privacy en veiligheid worden gewaarborgd. Bij TachoByte zijn privacy en veiligheid net zo belangrijk als de werking van onze oplossing zelf. Het spreekt dan ook voor zich dat we diverse maatregelen hebben getroffen die dit garanderen:

  • Versleutelde data-uitwisseling: bij het uitlezen van de tachograaf en de bestuurderskaart maken we gebruik van een versleutelde verbinding. Dit betekent dat kwaadwillenden uw gegevens niet kunnen 'onderscheppen'.
     
  • Data opgeslagen op eigen fysieke servers in Nederland: bij TachoByte maken we geen gebruik van de diensten van grote buitenlandse cloudaanbieders. Dit betekent dat uw data niet in handen valt van een buitenlandse partij, maar gewoon in Nederland blijft en onder onze strenge privacywetgeving valt.
     
  • Uw bedrijfskaart veilig opgeslagen: Als u de gegevens optimaal wilt beveiligen en minder handmatig werk wilt doen bij het extern downloaden van digitale tachograafgegevens, kunt u gebruik maken van de optie om uw bedrijfskaart op te slaan in een beveiligd datacentrum. Deze kan dan niet verloren gaan of beschadigd worden.

Nieuwe Europese privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Bovendien is deze nieuwe verordening, in tegenstelling tot de oude uit 1995, helemaal geoptimaliseerd op de digitale wereld waarin we tegenwoordig leven. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de oude richtlijn, maar lidstaten worden dus verplicht om de wetgeving aan te passen op basis van de nieuwe verordening. Het spreekt voor zich dat wij nu al aan alle normen en plichten die in de verordening worden genoemd voldoen.

Zekerheid

Bij TachoByte geloven we dat we soms het zekere voor het onzekere moeten nemen wanneer we onze klanten 100% zekerheid willen bieden. Dit is de reden waarom we een escrowovereenkomst hebben afgesloten. Dit betekent dat u altijd over uw gegevens kunt beschikken, zelfs wanneer TachoByte onverhoopt failliet gaat. U kunt op deze manier altijd voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de digitale tachograafgegevens en heeft ruim de tijd om een nieuwe leverancier te zoeken.

TachoByte GmbH

Voller Leidenschaft setzt sich TachoByte seit 2007 dafür ein, dass die fortschrittlichsten Telematiksysteme zur Unterstützung von Tachographen entwickelt und implementiert werden. Wir sind überzeugt von dem positiven Einfluss, den das TachoByte System auf die Effizienz Ihres Unternehmens haben wird.

Kontakt

TachoByte GmbH
Fabrikstraße 3
D-48599 Gronau
 02562 1893397

Elektronisches Fahrtenbuch

Accredis bietet für die vollautomatisierte Verarbeitung der Fahrdaten ein einzigartiges, höchst einfach zu handhabendes elektronisches Fahrtenbuch. Alle Daten werden gesetzeskonform und unter hohen Datenschutzvorkehrungen gespeichert.